Instruirea practică a noilor angajaţi ai MAI de către profesorii Academiei „Ştefan cel Mare”

În perioada lunilor iunie-iulie 2019, cadrele didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” au desfăşurat în incinta Poligonului Tactic al instituţiei o serie de lecţii practice cu efectivul angajaților MAI detaşaţi la cursuri de formare inițială. Astfel, audienţii cursurilor au fost instruiţi mai întâi teoretic, ulterior fiind antrenaţi în exersarea practică a cunoştinţelor acumulate în următoarele domenii: tactici de bază în intervenția profesională; contactarea și legitimarea persoanei; aplicarea mijloacelor speciale în timpul serviciului; stoparea mijlocului de transport; acțiunile angajaților MAI la asigurarea ordinii publice în timpul desfășurării unui eveniment public (miting, competiții sportive, concert etc.); restabilirea ordinii publice.
Asemenea modalităţi de instruire cu caracter aplicativ facilitează formarea deprinderilor și abilităților profesionale și prelucrarea acțiunilor pe care le realizează angajații MAI în procesul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. Participanţii la cursuri au avut posibilitatea să demonstreze implementarea cunoştinţelor acumulate în acţiuni practice desfăşurate în condiţii de poligon similare celor reale. La rândul său, aceasta a condiţionat atât verificarea nivelului lor de pregătire, cât şi înlăturarea neajunsurilor identificate în procesul de implementare a cunoştinţelor teoretice în diverse situaţii legate de activitatea profesională. Totodată, în cadrul lecţiilor practice tinerii angajaţi au prelucrat procedee și tactici folosite la modelarea diferitor situaţii, inclusiv jocuri de rol, necesare în timpul acţiunilor de menţinere şi restabilire a ordinii publice.
Un accent aparte în cadrul acestui proces cu caracter instructiv-aplicativ a fost pus pe respectarea strictă a cadrului legal care reglementează activitatea angajaţilor poliţiei în domeniile de referinţă.