Instruirea ofițerilor debutanți în cadrul cursurile de formare inițială

În scopul asigurării pregătirii personalului nou-angajat, din sursa externă, la funcţii cu statut special, în perioada 07.11.2022-21.01.2023, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei ,,Ştefan cel Mare”, au fost organizate activități de instruire pentru angajații din subdiviziunile MAI, delegați la cursul de formare iniţială pentru ofiţeri (grupa academică 111).

Programul de studii este asigurat prin intermediul corpului profesoral didactic al Academiei, formatorilor și specialiştilor cu experienţă din cadrul subdiviziunilor specializate ale MAI. Activităţile de instruire se desfăşoară conform domeniilor de activitate, în contextul reglementărilor legale, cu referinţă la standardele ocupaţionale ale beneficiarilor (MAI, IGP, IGPF).

Respectiv, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și realizarea cu succes a deprinderilor practice pe domeniile de activitate, cei 27 de angajaţi au urmat vizite de studiu, sesiuni de instruire aplicativă și practică, corespunzător specializărilor: Activitatea de urmărire penală; Activitatea de ordine și securitate publică; Activitatea specială de investigații; Securitatea frontierei/domeniul migrației. Procesul de formare s-a organizat în cadrul subdiviziunilor MAI: Dispeceratul IGP; Inspectoratul naţional de securitate publică al IGP; Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP; Secția supraveghere contravențională a INSP al IGP; Secția monitorizare documentare trafic rutier a Direcției poliției de patrulare a INSP; Centrul de medicină legală; Centrul de plasament temporar al străinilor.

Totodată, începînd cu 21 ianuarie curent, până la 12 februarie, ofițerii debutanți rămân a fi repartizați la stagiul de practică, în subdiviziunile MAI unde, pe viitor, își vor exercita atribuțiile funcționale alături de specialişti în domeniu.

Obiectivul imperativ al instituţiei este instruirea şi valorificarea performanţelor profesionale, conform standardelor ocupaţionale, în vederea asigurării cu personal calificat a autorităţilor administrative şi instituţiilor din sistemul MAI.