Instruirea funcționarilor publici cu statut special axată pe domeniile „urmărire penală” și „investigații infracțiuni”

În perioada 08.08.2022–19.08.2022, la solicitarea conducerii IGP al MAI, Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a desfășurat, adițional programului anual de formare planificat, cursuri de recalificare profesională în domeniile „Activitatea de urmărire penală” și „Activitatea specială de investigații” pentru 40 de angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.

Instruirea funcționarilor publici cu statut special s-a impus urmare a procedurilor de personal inițiate de către IGP al MAI în raport cu angajații preconizați pentru transfer în alt domeniu de specialitate – „urmărire penală” și „investigații infracțiuni”, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr.114 din 04.05.2017.

Scopul cursului s-a axat pe formarea competențelor profesionale și obținerea deprinderilor practice pentru exercitarea sarcinilor potrivit noului domeniu de competență.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituţiei, cât şi de către formatori invitaţi – practicieni cu experienţă din cadrul entităților din subordinea MAI, inclusiv din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Pe parcursul studiilor cursanții au manifestat interes deosebit, având oportunitatea să conlucreze într-un format interactiv, asimilând informația în contextul schimbului de experienţă şi comensurării bunelor practici în ulterioara activitate profesională.

La finalizarea procesului de formare continuă discipolilor au fost eliberate certificate confirmative de absolvire a cursului de recalificare profesională.