Instruirea angajaţilor în domeniul managerial

Un lider pregătit este un lider care inspiră încredere!

Cu acest motto, în perioada 22.01.22024-16.02.2024, în cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a organizat cursul de formare managerială de Nivelu I – management de bază, pentru 35 de angajați cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cursul a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor practice şi modelarea aptitudinilor profesionale ale participanţilor, în ceea ce privește administrarea, ghidarea, coordonarea, evaluarea, asumarea deciziilor ș.a. în raport cu angajații din subordine.

Totodată, în cadrul sesiunilor organizatorice beneficiarii instruirii au avut ocazia să adreseze întrebări, să găsească răspunsuri şi să inițieze discuții cu formatorii ce au o vastă experiență profesională (Anatol Munteanu, Vadim Vieru, Sorina Obreja, prorectorul pentru Digitalizare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu).

Toţi audienţii au promovat cu succes cursul managerial, obţinând certificate de absolvire.