Instruire la distanţă

Programul de instruire la distanţă, vine să susţină procesul de formare managerială pentru beneficiarii MAI, menit să ofere cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru valorificarea potenţialului managerial care să asigure conducerea eficientă a subdiviziunilor MAI.
În cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, a fost lansat la 25 mai curent, programul de instruire la distanţă a cursului de formare managerială de nivel superior în perioada 25.05-05.06.2020 pentru 32 angajaţi cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI.
Lansarea cursului a fost prin organizarea unei conferinţe on-line în cadrul căreia au fost discutate obiectivele și forma de instruire, precum şi cerințele față de audienți și formatori.
Scopul cursului de formare managerială constă în consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor de leadership necesare conducerii subdiviziunii și administrării eficiente a resurselor acesteia.
Cursul este format din 6 module, ce conțin materiale privind planificarea managerială, concepte ale managementului schimbării, procesul bugetar, concepte de comunicare internă și externă, proceduri de feedback, leadership și integritate.
În procesul de predare sunt implicate cadre didactice performante din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” și formatori din structurile subordonate MAI. Cursul va fi asistat de Serviciul tehnologii informaţionale care va asigura totalitatea operaţiilor tehnice de conexiune la distanţă.