Instruire în domeniul traficului de fiinţe umane

Traficul de ființe umane este un fenomen complex, abordat din perspectiva criminalității organizate transnaționale, dar și o încălcare gravă a drepturilor omului, care în continuare afectează statele din întreaga lume, inclusiv Republica Moldova.

Respectiv, în perioada 20 – 22 septembrie, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în vederea perfecţionării abilităţilor profesionale, circa 100 de funcționari publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, au participat la un training specializat cu tematica: „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina” implementat pe filiera programului de granturi: „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

Cursul prenotat a fost organizat în parteneriat cu Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană și desfășurat cu sprijinul experților și formatorilor: Veronica Lupu, Vasile Dron, Ion Todirașcu și Vitalie Ionașcu.

Subiectele discutate au vizat fenomenul traficului de ființe umane în ansamblu, fiind abordate, în particular: caracteristici, tendințe, forme, reglementări normative, bunele practici privind prevenirea acestui flagel, identificarea cazurilor de trafic în vederea acordării asistenţei necesare diferitor categorii de persoane, inclusiv refugiaților.

Totodată, audienţii au avut oportunitatea de a însuși şi din experienţa bogată a experţilor, care au împărtășit din situații bazate pe cazuri reale cu referire la traficul de fiinţe umane.

Instruirea desfășurată s-a justificat prin Certificate confirmative eliberate tuturor participanților la training.