Instruire în domeniul managementului stresului emoţional

În perioada 17-19 octombrie 2022, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfășurat cursul „Managementul stresului emoțional”, destinat angajaților din subdiviziunile IGP, IGC, IGPF, IGSU ale MAI.

Scopul cursului este dobândirea de către personalul MAI, a practicilor și  competențelor în vederea perceperii efectelor stresului produs în legătură cu desfăşurarea activităţii de serviciu, precum și formarea deprinderilor şi abilităților de depăşire a stărilor de efect emoţional.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 22 de angajați din subdiviziunile MAI, au fost confirmate prin certificatul de absolvire.