Înmânarea oficială a Certificatului de recunoaştere a revistei Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în calitate de publicaţie ştiinţifică de profil

Astăzi, ANACEC a înmânat oficial Certificatul de recunoaştere a revistei Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în calitate de publicaţie ştiinţifică de profil (Ştiinţe juridice), Tipul B. În acest context, redactorul-şef al revistei, dl Iurie Larii, dr. în drept, prof. univ., a exprimat sincere mulţumiri pentru efortul depus membrilor colegiului de redacţie, colegilor din cadrul departamentelor ştiinţă şi editorial poligrafic, cadrelor didactice şi ştiinţifico-didactice ale catedrelor de specialitate, precum şi tuturor autorilor care au elaborat articole ştiinţifice de înaltă calitate. De asemenea, i-a felicitat şi le-a urat mult succes celor care se implică plenar în dezvoltarea şi promovarea segmentului cercetare şi a ştiinţei în general.