Înmânarea Certificatului de acreditare ştiinţifică

În baza Hotărîrii Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nr. AC-6/1 din 29 noiembrie 2013 Academia „Ştefan cel Mare” a fost reacreditată în calitate de instituţie din domeniul ştiinţei şi inovării ce posedă capacităţi instituţionale în domeniul elaborării planurilor de învăţământ, curriculumurilor de instruire, conform necesităţilor MAI. Academia a obţinut calificativul „B” la acreditarea ştiinţifică, fiind recunoscută în calitate de instituţie competitivă la nivel internaţional. Domeniul specific de cercetare a Academiei constituie „Asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii”.
La 04 iulie curent Preşedintele CNAA, dl Valeriu CANŢER, în mod solemn a înmânat Certificatul de acreditare ştiinţifică reprezentatului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, domnului Iurie LARII, director al Departamentului cercetare ştiinţifică al instituţiei.