Iniţierea şi perfecţionarea nivelului de limbă engleză al angajaţilor MAI

În perioada 18.01 – 09.04.2021, în premieră, Departamentul limbi moderne din cadrul Direcției dezvoltare profesională a desfășurat cursuri de inițiere/perfecționare în domeniul limbii engleze pentru funcționari publici cu statut special/funcționari publici/civili, angajați în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile din subordine. În baza ordinului MAI nr. 15 ef. din 15.01.21, au fost delegați 48 de angajați care au beneficiat de cursul de inițiere în limba engleză și anume nivelul (A1 începător – 120 ore).
În contextul situației pandemice și a evoluției răspândirii virusului COVID-19 în țară, am fost impuși să trecem la un sistem de predare mixt, orele fiind realizate atât cu prezență fizică, cât și la distanță. Astfel, în scopul realizării unui proces educaţional calitativ, formatorii au utilizat platforma elearning.academy.police.md cât și alte platforme pentru organizarea orelor online – Google Meet, Zoom, Viber, etc… Competențele profesionale ale formatorilor, îmbinate cu efortul beneficiarilor și utilizarea mijloacelor tehnice de instruire asigurate de către conducerea Academiei, constituie garantul asimilării, consolidării şi aprofundării cunoştinţelor.
Menționăm faptul că un obiectiv primordial pentru instituție reprezintă instruirea și valorificarea performanțelor profesionale, orientarea beneficiarilor spre studierea aspectului practic, comunicativ al limbii engleze care este cea mai stringentă necesitate a acestui curs.
În acest sens, Departamentul limbi moderne preconizează organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a limbilor străine cu extindere către mai mulți beneficiari.