Iniţierea colaborării

La data 13 noiembrie 2012 conducerea Academiei a avut întrevederea cu dl Peter Lamplot, reprezentantul Academiei de Securitate din or. Viena din cadrul Ministerului federal de Interne al Austriei, responsabil pe relaţii internaţionale însoţit de ofiţerul de legătură al Ambasadei Austriei din RM dl Johann Handler. Discuţiile s-au axat pe marginea stabilirii unei colaborări bilaterale prin semnarea acordului de parteneriat între instituţii. Colaborarea se va realiza prin schimbul de experienţă cu cadre didactice, partea austriacă este la fel interesată în aprofundarea şi eficientizarea cooperării în domeniul activităţii ştiinţifice şi de cercetare. Oaspeţii s-au familiarizat cu activitatea Academiei, procesul de instruire poliţienesc, a fost un schimb de opinii cu privire la cele mai bune practici şi oportunităţi în vederea pregătirii cadrelor pentru poliţie. Totodată au vizitat sălile de instruire, de sport, laboratoarele, biblioteca, tirul etc.