„Candidatul admis la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef adjunct al Secției 3A a Comandamentului studenți cu statut special: -Luca Mihail Aureliu Proba scrisă a concursului va avea loc la data de 16 mai 2023, ora 10.00 (mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, nr. 21).”

Candidatul admis la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef al Secţiei asigurare logistică a Direcţiei administrare patrimoniu:
– Moruz Ion Petru
Proba scrisă a concursului va avea loc la data de 03.08.2022, ora 10.00 (mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, nr. 21).


Candidatul admis la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef al Direcţiei resurse umane:
– Ciobanu Vadim Mihail
Proba scrisă a concursului va avea loc la data de 04.08.2022, ora 10.00 (mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, nr. 21).


Candidatul admis la proba interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef al Secţiei asigurare logistică a Direcţiei administrare patrimoniu:
– Moruz Ion Petru
Proba interviu a concursului va avea loc la data de 04.08.2022, ora 11.00 (mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, nr. 21