Informație

În adresa Academiei „Ştefan cel Mare” a parvenit Dispoziţia MAI nr. 30/14 din 19 ianuarie 2015 „Cu privire la asigurarea sporirii calităţii formării profesionale iniţiale şi continue a angajaţilor pentru subdiviziunile MAI ”.
Examinând conţinutul acesteia, constatăm neconcordanţa dispoziţiei cu cadrul legal existent în Republica Moldova, iar executarea acesteia în termenul indicat, constituie un risc de încălcare a legislaţiei în vigoare din partea conducerii instituţiei.
Având în vedere aspectul menţionat, conducerii ministerului afacerilor interne a fost adresată o cerere prealabilă, prin care se solicită anularea Dispoziţiei în cauză, pentru a evita lezarea drepturilor unor angajaţi ai instituţiei şi a nu admite alte încălcări.
Dispoziţia şi cererea prealabilă pot fi accesate aici: