Inaugurarea Departamentului de selectare și evaluare

Astăzi, 19 septembrie 2022, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a avut loc inaugurarea Departamentului de selectare și evaluare. Edificiile acestei unități structurale au fost renovate prin asistența Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în cadrul Proiectului „Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”, implementat de PNUD Moldova.

Această structură vine ca prioritate în dezvoltarea strategiilor inițiate de către Ministerul de Interne, și a rezultat din rigorile modernizării evolutive prin digitalizarea procesului de recrutare, evaluare și selectare a personalului MAI, și, totodată, prin valorificarea experienței instituționale și a practicilor internaționale pozitive în domeniu.

Departamentul are alocat o suprafață de circa 500 metri pătrați, fiind situat la parterul unuia dintre blocuri ale Academiei „Ștefan cel Mare”. Acesta dispune de câteva birouri pentru angajați, două săli de testare dotate cu calculatoare, patru săli pentru intervievarea candidaților, mai multe spații administrative, dar și un centru de date care permite stocarea informației colectate în cadrul evaluărilor. Pentru a asigura evaluarea conform standardelor internaționale, departamentul a fost dotat cu 40 de calculatoare.

La moment, se fac ultimele ajustări la platforma informațională RERU (recrutare și evaluare resurse umane), care v-a implica 3 actori de bază ai procesului de angajare în cadrul Ministerului de Interne, și anume: unitățile structurale de resurse umane ale subdiviziunilor subordonate MAI, Departamentul de selectare și evaluare, precum și comisiile medicale specializate din cadrul MAI.

Candidații la angajare vor putea depune dosarele online prin intermediul unei platforme informatice care asigură digitalizarea tuturor fluxurilor de lucru, de la depunerea dosarelor de către candidați și până la etapa adoptării deciziei finale de angajare de comisiile specializate din cadrul subdiviziunilor MAI. Persoanele preselectate vor susține online un test de cunoștințe generale, iar ulterior, după caz, vor fi testate din punct de vedere fizic. Potențialii angajați vor trece și printr-o evaluare psihologică, care va fi realizată atât în baza interviurilor cu psihologii departamentului, cât și prin intermediul unor teste online. În acest scop, instituția dispune de teste psihologice standardizate și omologate la nivel internațional.

„Cei care aleg să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt viitori polițiști, polițiști de frontieră, pompieri, salvatori, ofițeri ai Biroului Migrație și Azil. De capacitățile lor depinde cum se vor manifesta în comunitate și calitatea serviciilor pe care o vor presta cetățenilor. Dat fiind faptul că ne dorim ca acest lucru să fie la cel mai înalt nivel, inaugurarea unui centru specializat în selectare și recrutare va contribui la eficientizarea procesului de selectare a viitorilor angajați ai MAI. Ca de obicei, partenerii noștri sunt alături. Pe această cale, vreau să le mulțumesc pentru implicare și suportul continuu”, a menționat Ana Revenco, Ministra Afacerilor Interne.

„Un proces de recrutare și evaluare standardizat este esențial pentru dezvoltarea durabilă a capacității de aplicare a legii. Sunt convins că acest centru va ajuta la eliminarea obstacolelor din procesul de selecție și la atragerea candidaților de cea mai înaltă calitate”, a afirmat Kent D. Logsdon, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

„Modernizarea managementului resurselor umane în sectorul afacerilor interne este una dintre pietrele de temelie ale reformei poliției în Moldova. Ea implică procese îmbunătățite de selectare și evaluare, care contribuie la îmbunătățirea calității angajaților Poliției și servicii polițienești mai profesioniste și mai eficiente. Schimbările introduse prin noua abordare a selectării personalului din sistemul afacerilor interne, care sunt prezentate astăzi, reprezintă un pas important înainte în acest proces”, a spus Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Angajații departamentului au beneficiat de instruiri internaționale pentru a operaționaliza eficient noile platforme. Se estimează că după ce departamentul va începe să funcționeze la capacitatea sa maximă, peste trei mii de persoane vor putea fi evaluate în fiecare an.

Pentru renovarea sediului Departamentului de selectare și evaluare din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și dotarea cu echipamente au fost oferite 197.000 USD de Guvernul SUA, iar 21.000 USD a constituit contribuția MAI.