In memoriam TUDOR ROŞCA – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”

La data de 29 mai 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o masă rotundă cu genericul: In memoriam Tudor Roşca – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Pe lângă corpul profesoral-didactic şi studenţesc al Academiei, la acest for ştiinţific au participat mai mulţi savanţi şi personalităţi notorii cu care a conlucrat în activitatea sa profesorul Tudor Roşca sau pe care i-a ghidat în calitate de subalterni şi discipoli. Este vorba despre Chiril Levinţa, ex-prorector al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, colonel în rezervă; Nicolae Osmochescu, doctor, profesor universitar, USM; Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică; Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar, rector al USPEE „Constantin Stere”; Andrei Smochină, doctor habilitat, profesor universitar; Sergiu Furdui, judecător, doctor, conferenţiar universitar ş.a.
După vizionarea filmului documentar despre Tudor Roşca, participanţii la lucrările mesei rotunde au evidenţiat în discursurile lor calităţile personale ale distinsului profesor şi conducător, fiind remarcat rolul deosebit pe care acesta l-a avut în istoria Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, dar şi activitatea prodigioasă desfăşurată anterior în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.
Astfel, fiind primul comandant al Academiei, a îndeplinit dificila misiune de a pune piatra de temelie a acestei instituţii de învăţământ superior. Având o experienţă ştiinţifico-didactică solidă, a impulsionat puternic întregul efectiv al instituţiei spre o activitate eficientă şi bine organizată, marcând cu succes începutul procesului de instruire. A contribuit personal la formarea nucleului corpului profesoral-didactic, selectând doar cele mai bine pregătite şi experimentate cadre, ceea ce a permis instruirea la nivel înalt a studenţilor care, activând ulterior în diferite subdiviziuni ale MAI, au dat dovadă de profesionalism şi succese remarcabile în cariera profesională.
Pe tot parcursul activităţii sale, Tudor Roşca a fost unul dintre cei care prin abnegaţie şi dăruire de sine a adus o contribuţie substanţială la instruirea şi educarea cadrelor de jurişti pentru organele de drept, îndeosebi cele ale MAI. S-a înveşnicit în inimile colegilor şi discipolilor săi prin faptele frumoase pe care le-a realizat. O viaţă de om împleteşte în canavaua sa toată activitatea lui, cu bogăţia experienţei acumulate şi multitudinea faptelor realizate, întruchipând dragostea de neam şi de Patrie, dar şi dăruirea totală profesiei alese o dată şi pentru totdeauna.
Erau remarcabile onestitatea şi corectitudinea de care regretatul Tudor Roşca a dat dovadă pe parcursul efortului său de organizare şi dirijare a activităţii instituţiei pe care o conducea. Însăşi felul lui de a fi şi personalitatea sa constituie un etalon demn de urmat pentru noi toţi şi, în mod special, pentru discipolii săi, formării cărora s-a consacrat şi în care a investit multe speranţe.
A avut de fiecare dată de spus un cuvânt bine chibzuit, iar de opiniile lui s-a ţinut cont în contextul diferitelor transformări care s-au produs la Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Manifestând un puternic spirit de convingere şi mult curaj în promovarea unor ideii novatoare, a ştiut să se înscrie în lista celor mai valoroase personalităţi ale timpului.
Trecut la cele veșnice, nu este uitat de prieteni și de cei apropiați. Un mare aport în păstrarea memoriei își aduc oamenii care l-au cunoscut, îndeosebi colectivul Academiei „Ștefan cel Mare”. Un loc aparte îl ocupă familia și soția acestuia, dna Dina Roșca, care este prezentă la toate evenimentele, contribuind personal la promovarea instituției pe care a condus-o soțul.
Este considerat important faptul că, chiar dacă cu întârziere, după trecerea la cele veșnice, a fost decorat post-mortem cu Ordinul Republicii, pentru că și-a făcut datoria cu cinste şi demnitate.
Astăzi, Biblioteca Academiei „Ștefan cel Mare” îi poartă numele. Simbolic poate, dar anume acolo sunt adunate toate lucrările de valoare ale autorilor pe care i-a selectat și ai multor discipoli pe care i-a educat. Acest fapt ne permite să nu vorbim despre Tudor Roşca la timpul trecut, ci doar la timpul prezent.