În Memoriam lui Tudor Roșca

Astăzi, 29 mai, regretatul Tudor Roşca ar fi împlinit vârsta de 73 de ani. Domnia sa, în calitate de primul rector al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI, a pus bazele acestei instituții de învățământ superior. Cu o experienţă ştiinţifico-didactică solidă, Tudor Roşca este un nume de referinţă în ceea ce priveşte jurisprudenţa. Un pedagog și un cercetător iscusit, care a oferit societăţii specialişti de valoare pentru Ministerul Afacerilor Interne și alte organe de drept din Republica Moldova.
Tudor Roșca s-a înveşnicit în inimile colegilor şi discipolilor săi prin faptele remarcabile pe care le-a realizat și prin felul lui de a fi, întruchipând dragostea de neam şi de Patrie, dar şi de dăruire totală profesiei. Astăzi, biblioteca Academiei „Ștefan cel Mare” îi poartă numele. Acest fapt ne permite să nu vorbim despre Tudor Roşca la timpul trecut, ci la timpul prezent. Personalitatea sa constituie un etalon demn de urmat pentru noi toţi şi, în mod special, pentru discipolii săi, formării cărora s-a consacrat şi în care a investit multe speranţe.