În cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost editat manualul „Drept civil. Drepturile reale principale”, autor Grigore Ardelean.

Actualmente, în contextul năzuinţelor integraţioniste manifestate de Republica Moldova, perfecţionarea cadrului juridic ce reglementează relaţiile cu caracter privat devine o condiţie indispensabilă promovării cursului european. În aceste împrejurări, necesitatea elaborării cursului „Drept civil. Drepturile reale principale”, decurge din intenţia asigurării viitorilor jurişti, teoreticieni, practicieni care activează în cadrul organelor de drept cu material de studiu necesar cunoaşterii esenţei principalelor instituţii ale dreptului civil, cum ar fi: posesiunea, dreptul de vecinătate, exercitarea şi apărarea dreptului de proprietate, instituţii care nu sunt deloc străine dreptului penal, contravenţional sau chiar dreptului procesual. Prin urmare, absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dar deopotrivă şi celor ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil juridic, respectivul curs le va oferi posibilitatea distingerii între relaţiile civile şi faptele ce cad sub incidenţa dreptului contravenţional sau penal, după caz, soluţionîndu-se astfel problema conflictului de competenţă în cadrul activităţilor cu specific poliţienesc.