Impactul ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea personalităţii

La data de 29 noiembrie 2022, membrii catedrei „Management şi comunicare profesională” a Academiei „Ştefan cel Mare”, cu aportul substanţial al studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos”, au organizat şi desfăşurat masa rotundă ştiinţifică studenţească cu genericul: „Impactul ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea personalităţii”,dedicată aniversării a 30 de ani de la fondarea catedrei.

La reuniune au participat: conducerea Academiei, corpul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii – tineri cercetători ai Cercului ştiinţific studenţesc.

Rapoartele ştiinţifice ale studenţilor au scos în evidenţă impactul dezvoltativ al disciplinelor socio-umane în formarea personalităţii, cum ar fi: cultivarea valorilor general-umane şi formarea competenţelor profesionale ale funcţionarului public cu statut special. Totodată, a fost evidenţiat şi rolul pozitiv al disciplinelor socio-umane în formarea şi educarea viitorilor specialişti în domeniul dreptului, pe parcursul a trei decenii.

Obiectivele propuse ale întrunirii ştiinţifice au evidenţiat dorinţa şi tenacitatea tinerilor cercetători în acumularea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice din domeniile socio-umane şi juridice, pe parcursul anilor de studii în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. Cercetarea ştiinţifică, privită ca proces autodidactic, în care sunt implicaţi membrii cercului „Academos” condiţionează formarea personalităţii, prin prisma psihocompetenţelor profesionale.

Abordarea impactului disciplinelor socio-umane în comportamentul funcţionarului public a fost subliniată printr-un set de rapoarte ştiinţifice prezentate de către raportori, trezind interes şi dezbateri suplementare, iar nota de originalitate a mesei rotunde a fost evidenţiată prin contribuţia valorică a ştiinţelor socio-umane în formarea profesională şi morală a tuturor categoriilor de beneficiari.