I N F O R M A Ț I E

La 07 noiembrie curent, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost delegați la cursurile de formare profesională iniţială 108 angajaţi din cadrul subdiviziunilor MAI, efectiv format din 52 ofițeri și 56 subofițeri.
Astfel, efectivul formării iniţiale este mulțumit de profesia nobilă aleasă și de faptul că își desfășoară studiile în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, manifestînd interes deosebit în cadrul procesului de studii, fiind convinşi de faptul că abilităţile practice obţinute le vor fi de un real folos în activitatea profesională.
Menționăm faptul, că în cadrul cursurilor de formare profesională iniţială se asigură consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice cu simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească în vederea sporirii aplicabilităţii legislaţiei şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.