Grupul Media pentru Știri de Securitate privind reflectarea Summitului Comunității Politice Europene 2023 și-a încheiat mandatul

Activitatea Grupului Media pentru Știri de Securitate (GMSS) privind Summitul Comunității Politice Europene (CPE) 2023 a ajuns la final, după ce a livrat, pe parcursul a câteva săptămâni, peste 200 de știri în limbile română și engleză, în  sprijinul cetățenilor și a reprezentanților mass-media naționali și internaționali.


GMSS-CPE a funcționat în regim de agenție de presă, pe principiul „voce unică” și a informat publicul larg despre activitățile și măsurile întreprinse de autoritățile naționale din domeniul securității, în contextul Summitului CPE 2023, în Republica Moldova.


GMSS și-a propus contracararea acțiunilor de dezinformare și diminuare a narativelor false și manipulatorii în mediul public. În acest sens, spațiul informațional a fost ocupat cu materiale, știri și comunicate de presă elaborate de GMSS și transmise în timp real mass-mediei, pentru informarea obiectivă a populației.


În context, au fost generate precizări și recomandări venite din partea instituțiilor de resort în legătură cu contextele specifice de securitate și ordine publică, create de acest eveniment internațional de anvergură. Publicul a fost informat despre regimul de circulație cu prezentarea hărților interactive privind accesul pe drumurile naționale, dar și pe traseele alternative în timpul deplasării coloanelor oficiale. Totodată, au fost comunicate regulile speciale pentru parcări, situația în punctele de trecere a frontierei de stat, mobilitatea aeriană, evenimentele organizate în spațiul public etc. 


Grupul a livrat știri la peste 330 de adrese electronice naționale (presa națională, presa regională, instituții de stat, ONG-uri, lideri de opinii) și la circa 880 de adrese electronice internaționale (presa internațională, presa națională a fiecărui stat participant la Summit, misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova). De asemenea, informațiile au fost distribuite prin intermediul rețelelor de socializare și prin alte metode de accesibilitate rapidă. La fel, GMSS-CPE a acordat sprijin în realizarea materialelor de presă aferente organizării și desfășurării Summitului. 


Totodată, activitatea GMSS-CPE s-a axat pe:


·    elaborarea și diseminarea a peste 200 de știri în limbile română și engleză, în  sprijinul cetățenilor și a reprezentanților mass-media naționali și internaționali;


·    implicarea în 2 simulări, care au avut drept scop consolidarea interoperabilității între autoritățile din domeniul securității naționale. A fost testat nivelul de pregătire în vederea anticipării și gestionării situațiilor de criză, fiind întocmite peste 100 de șabloane în acest sens;


·    sprijinirea echipei Guvernului în campania de comunicare și informare „door to door” a localnicilor din Bulboaca – gazda Summitul din 1 iunie;


·    inițierea dialogului și stabilirea mecanismului de conlucrare cu jurnaliștii acreditați la Summit, în cadrul vizitei tehnice la locația evenimentului;


·    organizarea a două pool-uri de presă la simularea generală din 14 mai și coordonarea altor două pool-uri de presă în ziua Summitului, prin instruirea jurnaliștilor și asigurarea acestora cu materiale informative, inclusiv fotografice;


·    elaborarea și distribuirea a 28 de cartoline cu hărți și trasee alternative, disponibile și prin accesarea unui link dedicat, info-grafice cu recomandări pentru cetățeni;


·    preluarea, la Linia Verde a GMSS-CPE, a peste 300 de apeluri telefonice în vederea informării și ghidării cetățenilor în timp real, cu privire la activitatea cotidiană în condiții de confort și siguranță, în contextul instituirii măsurilor de securitate;


·    asigurarea vizibilității Summitului, în ziua de 1 iunie, prin distribuirea în timp real către jurnaliștii acreditați a informațiilor relevante;


·    monitorizarea constantă a presei naționale și internaționale, cu scopul prevenirii și combaterii dezinformării.


Crearea grupului a contribuit la consolidarea sinergiei interinstituționale în domeniul comunicării și la transferul de bune practici și expertiză. Comunicatorii grupului și-au testat în timp real capacitățile prin antrenamente și simulări organizate. 


Aducem mulțumiri colegilor din mass-media națională și internațională pentru receptivitate, precum și caricaturistul voluntar Alex Buretz, care a reflectat într-un mod original și creativ evenimentele. 


Suntem recunoscători tuturor pentru că au ales Grupul Media pentru Știri de Securitate în calitate de furnizor principal de informații. Apreciem responsabilitatea cetățenilor pentru manifestarea înțelegerii și conformării la toate restricțiile necesare pentru desfășurarea cu succes a evenimentului.    


Din GMSS-CPE au făcut parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  
 

DOPOMOGA.GOV.MD

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A DOMENIULUI AFACERILOR INTERNE

100 ZILE DE ACTIVITATE A GUVERNULUI

INTEGRITATE ESTE LIBERTATE

LINIA ANTICORUPTIE

  • 1520

INFLUENȚĂ

NECORESPUNZĂTOARE

PLATFORMA
DE IDEI MAI
platforma_de_idei_mai

ACTIVITATEA COMISIEI
DE MONITORIZARE ȘI ANALIZĂ A CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE SOLDATE CU DECES SAU CU VĂTĂMARE GRAVĂ A INTEGRITĂȚII CORPORALE A VICTIMELOR

REGISTRUL DE STAT
AL ACTELOR
JURIDICE

PORTALUL
GUVERNAMENTAL
AL DATELOR DESCHISE

ASOCIAŢIA
VETERANILOR
MAI

CARIERA
ÎN MAI
Vezi mai mult

Ministerul Afacerilor Interne