GMSS informează: În contextul Summitului CPE, în această noapte și în cursul zilei de mâine sunt organizate antrenamente cu elicopterul Black Hawk, în Chișinău și împrejurimi RO/ENG

GMSS informează: În contextul Summitului CPE, în această noapte și în cursul zilei de mâine sunt organizate antrenamente cu elicopterul Black Hawk, în Chișinău și împrejurimi Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene (GMSS-CPE) 2023 este împuternicit să transmită următoarele:

Autoritățile din sfera securității naționale vă informează că BPDS ”Fulger” a IGP, în comun cu polițiști din Polonia, vor desfășura exerciții pe timp de noapte, în vederea sporirii nivelului de pregătire, atenție, reacție și intervenție.

În antrenament vor fi dezvoltate abilitățile cu privire la lucrul cu aparatura de vedere pe timp de noapte – Night vision. Night vision reprezintă o tehnologie de ultimă oră prin care luptătorii își îmbunătățesc vederea pe timp de noapte, cu ajutorul unor binocluri speciale atașate căștilor de intervenție. Prin această modalitate crește capabilitatea de supraveghere a zonelor de interes și sporește capacitatea de intervenție.

Totodată, mâine, elicopterul Black Hawk va fi angrenat în antrenamente tactice și va survola capitala și împrejurimile acesteia.

Scopul acțiunilor desfășurate, constituie perfecționarea noilor tactici și procedee de acțiune ale polițiștilor pe domeniul de securitate, preluate de la omologii polonezi.

În practica internațională, antrenamentele tactice care au loc în contextul desfășurării unor evenimente de anvergură reprezintă normalitate pentru țările gazdă. Antrenamentele sunt coordonate în comun de către toate instituțiile responsabile de domeniul securității naționale.

Menționăm că exercițiile de securitate au loc pe parcursul acestei săptămâni și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în contextul Summitului Comunităţii Politice Europene.

Din rațiuni de securitate, mai multe informații, inclusiv cele care prevăd antrenamente precum si unele restricționări, nu pot fi date publicității decât foarte aproape de momentul producerii acestora. În acest context, autoritățile naționale fac apel la înțelegere din partea cetățenilor pentru inconveniențele generate de lipsa informării prealabile pe problemele date.

GMSS informează că pe parcursul lunii mai vor fi organizate mai multe simulări și antrenamente tactice în vederea asigurării desfășurări la un nivel înalt al Summitului CPE, în Republica Moldova.

Autoritățile, mizează pe atitudinea proactivă a cetățenilor în tot angrenajul de pregătiri pentru acest eveniment de anvergură care se va avea loc în țara noastră, în localitatea Bulboaca.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale.

Pentru mai multe detalii: Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene

Tel: +373 022 255 255/ +373 67 255 255

Email: StiriSecuritateSummit2023@mai.gov.md

www.mai.gov.md

www.maisigurinue.md

———————————————————————————————————————————————————————

The MGSN informs: In the context of the EPC Summit, trainings involving the Black Hawk helicopter are organized tonight and tomorrow in Chisinau and its surroundings

The Media Group for Security News on the European Political Community Summit (MGSN-EPC) 2023 is mandated to inform of the following:

The national security authorities inform that the Special Forces Police Brigade ‘Fulger’ of the General Police Inspectorate, jointly with Polish police officers, will carry out night exercises in order to increase the level of readiness, attention, reaction and intervention.

The training will develop skills on how to work with Night Vision equipment. Night vision is a cutting-edge technology that allows fighters to improve their night vision with special binoculars attached to their helmets. This increases the ability to survey areas of interest and increases the ability to intervene.

Tomorrow, the Black Hawk helicopter will be involved in tactical training and will fly over the capital and its surroundings. 

The aim of the action is to improve the new tactics and procedures of police officers in the field of security, taken over from their Polish counterparts.

Tactical exercises are a normal practice for host countries in the context of major events. Trainings are coordinated jointly by all institutions responsible for national security.

Please note that these security exercises are taking place throughout the Republic of Moldova during this week, in the context of the European Political Community Summit.

For security reasons, more information, including on trainings and some restrictions, cannot be released until very close to the time of the event. In this context, the national authorities urge citizens to be understanding of the inconvenience caused by the lack of prior information on the issues.

The MGSN informs that several simulations and tactical trainings will be organized during May in order to ensure a high-level running of the EPC Summit in the Republic of Moldova.

The authorities are counting on proactive attitude of citizens throughout the whole preparations for this major event that will take place in our country, in Bulboaca village.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police InspectorateBorder PoliceGeneral Inspectorate for Emergency SituationsGeneral Inspectorate for MigrationGeneral Inspectorate of CarabineersMIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’State Protection and Guard ServiceSecurity and Intelligence ServiceMinistry of DefenseGeneral Prosecutor’s OfficeCivil Aviation AuthorityNational Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details:
Media Group for Security News (MGSN-EPC)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md