Ziua profesională a lucrătorului din învăţămînt

La 08.10.2013 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc evenimentul festiv prilejuit Zilei profesionale a lucrătorului din învăţămînt. La manifestaţie au fost prezenţi conducerea Academiei, corpul profesoral-didactic, şi studenţii eminenţi de la toţi anii de studii.
Cuvînt de felicitare a fost oferit conducerii Academiei care a adresat mesaje de felicitare şi urări de bine în plan personal şi pe tărîmul didactic întregului efectiv al Academiei, care asigură procesul de studiu.
Prin Hotărîrea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” procesul verbal nr.1 al şedinţei ordinare, din 15 cadre didactice sau învrednicit de titlul „Cel mai bun profesor” al anului 2012-2013, pentru merite deosebite în activitatea didactico-ştiinţifică, devotamentul cauzei, conduită civică desăvîrşită şi competenţă profesională înaltă, aportul indiscutabil adus la instruirea cadrelor de jurişti pentru Ministerul Afacerilor Interne după cum urmează: Alexandru Pareniuc, Ştefan Belecciu, Marian Gherman, Sergiu Sîrbu, Eduard Pui, Liliana Belecciu, Valentin Chiriţa, Oleg Rusu, Cornel Osadcii, Vitalie Strungaru, Natalia Paustovscaia, Diana Cebotari, Ivan Gheroghiu, Alic Clefos, Anatolie Cananău.
Prin ordinul MAI nr.346ef. din 04.10.2013 pentru atitudinea conştiincioasă, responsabilitate faţă de obligaţiile de serviciu, profesionalism înalt, disciplină exemplară şi în legătură cu serbarea zilei profesorului, 32 angajaţi au fost menţionaţi cu premii băneşti. Deasemenea prin ordinul Academiei nr.82ef. din 27.09.2013 a fost stimulat cu premii băneşti întregul efectiv al instituţiei.
Evenimentul s-a încheiat cu un concert, în cadrul căruia au evoluat: Artist emerit al Poporului, dl Mihai Munteanu, interpreţi Costi Burlacu şi Corina Ţepeş, precum şi angajaţii biroului activitate culturală a instituţiei.
Festivitatea a fost mediatizată de partenerii instituţiei, canalul TV 21.