Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ, în numele Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” şi al meu personal, trecând în revistă toţi factorii implicaţi în desfăşurarea procesului de instruire şi educaţie din ţară, îmi face o deosebită plăcere să transmit cele mai sincere felicitări, urări de bine şi realizări profesionale pe potriva importanţei muncii prestate.

Este o zi în care şi cele mai dure critici lansate pe seama proceselor de învăţământ din ţară se izbesc de realitatea muncii titanice a profesorilor şi vitalitatea rolului acestora în reconstrucţia socială, economică şi intelectuală, mai ales în perioada grelelor încercări cu care se confruntă întreaga omenire.

Din profunzimea sentimentului de mândrie manifest recunoştinţă corpului profesoral-didactic, veteranilor şi personalului care asigură procesul de instruire în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” având în vedere meritele distinse în activitatea didactică, ştiinţifică şi de cercetare precum şi investiţiile apreciabile în instruirea cadrelor de jurişti pentru Ministerul Afacerilor Interne şi alte instituţii de aplicare a legii.

În contextul celor expuse, având această deosebită ocazie transmit tuturor participanţilor acestui for de înţelepciune, gândurile de aleasă consideraţie şi apreciere pentru eforturile care se fac în perspectiva promovării culturii şi cunoaşterii.

Cu respect şi gratitudine,

Rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,

comisar-şef, dr., conf. univ.                        Dinu OSTAVCIUC