Ziua profesională a Carabinierilor

Cu prilejul consemnării Zilei profesionale a Carabinierilor, în numele conducerii şi colectivului Academiei „Ştefan cel Mare”, adresez sincerele felicitări cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondare.

În cele trei decenii de existenţă instituţională Trupele de Carabinieri au parcurs o cale sinuoasă, marcată de multe dificultăţi, dar şi de numeroase realizări, prezentându-se astăzi drept o instituţie credibilă, solidă, cu un bogat conţinut istoric şi tradiţii, având locul său important şi un rol substanţial în sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept. An de an această subdiviziune devine din ce în ce mai bine adaptată rigorilor actuale şi cerinţelor societăţii, promovând mereu: siguranţa publică, echitatea şi respectul faţă de cetăţean.

Având această ocazie Academia „Ştefan cel Mare” aduce recunoştinţă colegilor de la Inspectoratul General de Carabinieri pentru contribuţia apreciabilă în menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, precum şi pentru multe alte misiuni realizate, în care am mers, întotdeauna, cot la cot.

La mulţi ani Inspectoratul General de Carabinieri! La mulţi ani tuturor angajaţilor care se dedică cu abnegaţie şi tenacitate misiunii de serviciu!

Rector, comisar-şef

Dinu OSTAVCIUC