Vizita studenţilor Academiei în cadrul Oficiului Avocatului Poporului

La data de 9 iunie 2023, studenţii anului I şi II ai Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică, au vizitat Oficiul Avocatului Poporului  din Republica Moldova, fiind îndrumaţi de către asistentul universitar al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil, Olga Dobă.

Această vizită a oferit excelenta oportunitate de a înțelege mai bine rolul Avocatului Poporului în societatea noastră și de a se informa despre activitatea, scopurile și obiectivele acestei importante instituții. Astfel, studenţii au avut ocazia să discute atât cu avocatul poporului Ceslav Panico, cât şi cu conducerea şi membrii echipei acestei entităţi, adresând întrebări referitoare la  modul în care instituţia își desfășoară activitatea, problemele și preocupările actuale ale Ombudsmanului. Totodată, studenţii s-au arătat interesaţi de proceduri aferente activităţii echipei, cum ar fi: examinarea petiţiilor, elaborarea raportului anual, condiţiile şi modalitatea de emitere a actelor de reacţionare şi eficienţa acestora, statutul avocatului poporului.

De asemenea, au fost abordate şi problemele vizând domeniul promovării drepturilor omului în comunitate, instruirea diferitor categorii de persoane privind mecanismele naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, posibilitatea de a apela la instituţiile de resort pentru restabilirea drepturilor lezate.

Avocatul Poporului Ceslav Panico a salutat iniţiativa studenților și a menționat cât de importantă pentru instituția ombudsmanului este menținerea unei legături permanente cu tinerii studenţi din Republica Moldova. Ombudsmanul a subliniat rolul tinerilor în societate, și în special, imperativitatea implicării tinerilor juriști în promovarea și apărarea drepturilor omului.

La rândul său ceilalţi reprezentanţi ai oficiului au prezentat studenţilor informaţii despre evoluţia Instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova, procesul de reformă instituţională, atribuţiile avocaţilor poporului, activitatea managerială, colaborarea în domeniul drepturilor omului cu instituţiile naţionale şi internaţionale.

Această activitate extracurriculară le-a oferit studenţilor deosebita ocazie de a consolida cunoştinţele teoretice acumulate la prelegerile şi seminarele încadrate în modulul disciplinei „Organele de ocrotire a normelor de drept. Protecţia juridică a drepturilor omului”.