Vizita oficială cu ocazia Zilei Regatului Belgiei

La data 11 martie 2013 conducerea Academiei a fost gazda vizitei oficiale în frunte cu dl Philippe Beke, Ambasadorul Belgiei cu sediul în mun. Bucureşti, dl Jean Fontaine, ofiţer de legătură, dl Luc Paulussen, superintendant din cadrul departamentului central al furturilor organizate şi bunurilor de valoare al Directoratului infracţiunilor contra patrimoniului al Poliţiei Federale Belgiene.
Azi s-au împlenit 21 de ani de la înfiinţarea relaţiilor moldo-belgiene. Discuţia s-a axat pe marginea colaborării eficiente între poliţia belgiană şi moldavă. Au fost menţionate realizările fructuoase, înalta apreciere ce au adus beneficiu ambelor părţi. Partea belgiană este şi în continuare dispusă de – aşi împărtăşi experienta, contribuind prin organizarea seminarelor, atelierilor de lucru, trainingurilor etc. Totodată dl Luc Paulussen a ţinut o prelegere în faţa studenţilor cu tematica combaterii criminalităţii itinerante, avînd drept scop împărtăşirea colaborării poliţieneşti. Prin consolidarea relaţiilor de colaborare se va spori eficacitatea activităţii poliţieneşti în combaterea criminalităţii, în special a celei transfrontaliere în Europa întru promovarea valorilor europene în domeniul poliţienesc, în formarea profesională a viitorilor poliţişti.