Vizita la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

La 06.11.2012 un grup de studenţi ai anului II de studii, Facultatea de drept, sub îndrumarea şefului catedrei “Ştiinţe socio-umane” d-l  Oleg Casiadi, împreuna cu conducerea Statului Major şi reprezentanţii serviciului educaţie au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei unde a fost prezentată expoziţia tematică de documente şi fotografii cu genericul „13 ani de Stalinism” reprezentând RSS Moldovenească în anii 1940-1953, al cărui autor este istoricul Valeriu Pasat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Au fost prezentate documente originale semnate de Stalin şi Molotov, inclusiv şi fotografiile din acea perioadă.
Studenţii au fost însoţiţi de un ghid, având posibilitatea să facă cunoştinţă cu întreaga expoziţie de colecţii arheologice din diferite epoci, arme, armuri şi colecţii numismatice.
Spre atenţia studenţilor a fost prezentată copia sabiei lui Ştefan cel Mare pe care domnitorul a primit-o în dar de la Papa Sixt al VI-lea după Batălia de la Vaslui. Sabia a fost colecţionată din oţel iar pe mâner este imprimată stema Moldovei.
Evenimentul a fost organizat sub patronajul Institutului de Istorie, Stat şi Drept în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei.