Vizită în vederea unei cooperări interinstituţionale

Astăzi, 25 ianuarie 2024, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, s-a desfăşurat o întrevedere în contextul Proiectului regional comun al Uniunii Europene/Consiliul Europei „Accesul femeilor la justiţie: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen şi violenţa împotriva femeilor”.

La întrunire au participat liderul de proiect Danko Runić, expert al CoE şi conducerea Academiei, care au abordat mai multe subiecte ce ţin de promovarea eforturilor de integrare a egalității de gen și violența împotriva femeilor.

Totodată, a fost prezentată oferta educațională a Academiei, care cuprinde cele 3 nivele: licență, master și doctorat, precum și instruirile în cadrul Direcției dezvoltare profesională (formarea inițială și continuă). În acest context, a fost reiterat faptul că compartimentul egalității de gen este inclus în programele de studii ale instituției.

Expertul CoE Danko Runić a subliniat că proiectul include dezvoltarea cooperărilor interinstituționale cu universități și academii din țările Parteneriatului Estic, care au facultăți de drept.

Urmare a discuțiilor, părțile și-au exprimat disponibilitatea cooperării în cadrul acestui proiect, precum și în cadrul altor proiecte ale CoE, care vor facilita parcursul european al Republicii Moldova.