Vizita delegaţiei din Letonia

În contextul parcursului proeuropean al RM, la data de 20 martie 2018 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita delegaţiei din Letonia privind schimbul de experiență și consiliere în procesul de instruire. Delegaţia letonă a fost reprezentată de: Artis Velss, șef-adjunct, Poliția de Stat a Letoniei; Dina Tarane, șef-adjunct, Colegiul de Poliție a Poliției de stat a Letoniei; Liga Peisniece, Șeful secției relații internaționale a Centrului de informații a Ministerului Afacerilor Interne al Letoniei.
Astfel, în cadrul discuţiilor au fost abordate mai multe aspecte de interes comun, inclusiv măsurile preconizate a fi realizate de către instituțiile de învățământ specializat ale ministerelor de forță, precum şi priorităţile ce fac parte din documentele strategice de dezvoltare. De asemenea, s-a convenit asupra importanţei mobilității academice şi monitorizării continue a procesului de implementare a obiectivelor polițienești.
În contextul discuţiilor, s-a reiterat importanța implementării planului de acțiuni ce vizează instruirea polițiștilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, precum și consolidarea comunicării la nivel instituțional și național în vederea facilitării schimbului de experienţă și informării corecte a partenerilor de dezvoltare.
Printre subiectele abordate au fost și proiectele multilaterale în derulare, precum și cele posibile pentru perioada imediat următoare, accentul deosebit fiind pus pe domeniile aferente tehnologiilor moderne de instruire, pe practica și experiența statelor europene dezvoltate etc.