Vizita delegaţiei din Estonia

În contextul parcursului proeuropean al RM, la data de 29 martie 2018 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita delegaţiei din Estonia privind schimbul de experiență și consiliere în procesul de instruire. Delegaţia Estonă a fost reprezentată de: Elmar Vaher, Directorul General al Departamentului Poliției și Pază a Frontierei al Estoniei; Reet Zeising, Șef al Biroului Cooperare Internațională; Raul Vehtra, Șef al Biroului Control Intern; Andrus Reimaa, Șef al Punctului de Trecere Frontiera Sud-Est; Toomas Loho, Șef al Biroului Prevenirii și Investigării Infracțiunilor.
S-a realizat o discuție dinamică și constructivă cu conducerea Academiei ,,Ștefan cel Mare”, prin care sa semnalat atât deficiențele, cât și aspectele pozitive ale sistemului educațional în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice din Republica Moldova și Estonia. Sugestiile și propunerile, la care s-a ajuns, vor fi luate în considerare, întrucât debirocratizarea sistemului de raportare, precum și reevaluarea curriculară reprezintă priorități ale instituțiilor de învățământ specializat a Ministerului Afacerilor Interne din ambele țări.
De asemenea, s-a discutat despre necesitatea reînnoirii Acordurilor bilaterale în domeniile educației, culturii și cercetării, cu scopul reglementării schimburilor culturale și a impulsionării cooperării bilaterale.
Ambele părți și-au exprimat disponibilitatea conjugării eforturilor pentru salvgardarea patrimoniului militar-cultural comun și implementarea altor proiecte la fel de palpabile și de importante.