Vizita de studiu la SIAK

În perioada 10-14 iunie 2013 delegaţia Academiei „Ştefan cel Mare” în următoarea componenţă: dl Simion Carp, rector, colonel de poliţie; dl Iurie Larii, director al departamentului cercetare ştiinţifică, dna Victoria Jitari, şef al centrului formare pentru integrare europeană şi cooperare poliţienească internaţională, maior de poliţie au participat la vizita de studiu privind obţinerea standardelor europene în învăţămîntul poliţienesc în cadrul Academiei de Securitate din or. Viena, eveniment organizat cu suportul TAIEX de comun cu Ambasada Austriei din RM.
Scopul vizitei a fost de a lua cunoştinţă cu structura şi organizarea poliţiei din Austria, familiarizarea cu sistemul de învăţămîntul poliţienesc, sarcinile şi rezultatele activităţii poliţiei austriece. Totodată de a compara curricula de învăţământ poliţienesc din ţările UE şi legislaţia lor în domeniul drepturilor omului, folosirea forţei în ceea ce priveşte acţiunile poliţiei în menţinerea ordinii publice, îmbunătăţirea capacităţii profesionale cu privire la principiile de bază ale instruirii poliţiei. Prin intermediul acestei vizite la faţa locului a fost posibil de a analiza cele mai bune practici în vederea punerii în aplicare a recomandărilor UE în metodele de lucru ale colaboratorilor de poliţie în Republica Moldova, în scopul de a urmări cerinţele ce privesc drepturile omului.
În urma discuţiilor purtate sa decis semnarea a unui acord de colaborare la finele anului 2013 în domeniul instruirii şi ştiinţei. Partea austriacă a remarcat că Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, fiind unica instituţie responsabilă de instruirea poliţiei şi a altor subdiviziuni de drept, avînd statut universitar cu tradiţii vechi şi cu aderarea sa la procesul de la Bologna, salută aceasta oportunitate şi doreşte şi în continuare de a se familiariza cu metodele de instruire, formare continuă şi schimb de experienţă cu partea moldavă.