Vizită de studiu la Inspectoratul de Poliţie Centru

La iniţiativa Catedrei procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională, la data de 20 martie 2024, studenţii anului II de studii, (domeniul drept), au efectuat o vizită de studiu la Inspectoratul de Poliţie Centru al Direcţiei Poliţie mun. Chişinău.

Studenţii au fost familiarizaţi cu structura organizațională a Inspectoratului, condițiile de activitate, rolul și atribuțiile ofițerului de urmărire penală.

Totodată, oaspeţii au fost iniţiaţi în diferite procese: modalitatea de recepție și înregistrare a înștiințărilor, precum și sesizărilor cu privire la infracțiuni; efectuarea acțiunilor de constatare; transferul materialelor în adresa organului de urmărire penală; termenul de examinare a sesizărilor; începerea urmăririi penale și propunerile de neîncepere a urmăririi penale, în conformitate cu prevederile Codului de urmărire penală și ale Ordinului MAI nr. 254/2008. De asemenea, au avut loc şi sesiuni practice de completare și înregistrare a fișelor de evidență statistică primară.

În conformitate cu programul de studiu, au fost abordate aspectele teoretice și tactice la efectuarea acțiunii de urmărire penală – „recunoașterea persoanei”, după care a urmat simularea unor exerciții practice și situații-tip în camera de recunoaștere a persoanei din cadrul Inspectoratului vizat.

La fel, au fost recapitulate procedurile organizării cercetării la fața locului în cazul anumitor categorii de infracțiuni, cu analiza concomitentă a spețelor reale, rolul activ al ofițerului de urmărire penală la fața locului precum și în cadrul urmăririi penale.

În final, la runda întrebări-răspunsuri, au fost discutate problemele actuale în activitatea de urmărire penală, lacunele în legislație, dar și perspectivele profesiei de ofițer de urmărire penală.