Vizita de studiu în cadrul Programului de schimb al CEPOL

În contextul colaborării poliţieneşti internaţionale, în cadrul implementării Programului de schimb al CEPOL, în perioada 26-30 august 2019 Academia „Ştefan cel Mare”, a fost vizitată de reprezentantul Centrului de Educaţie şi Instruire al Poliţiei Cehă, din or. Praga, dl. Jan Pecháček, expert şi coordonator internaţional, locotenent-colonel de poliţie.
Unul din obiectivele întrevederii au fost aspecte privind colaborarea între instituţii de învăţământ, în special s-au punctat perspectivele şi mecanismele de dezvoltare a cooperării pe dimensiunea juridico-poliţienească, prin prisma unui schimb de bune practici şi experienţe, precum şi alte subiecte ce ţin de dezvoltarea proiecte şi iniţiativele comune în procesul de instruire a poliţiştilor.
A avut loc un schimb de informaţii cu privire la situaţia actuală pe segmentul cooperării moldo-cehă. La rândul său, dl Jan Pecháček a menţionat despre interesul şi deschiderea pentru o colaborare constructivă, exprimându-şi disponibilitatea de implicare în diferite proiecte de interes comun, în special organizarea şi desfăşurarea unor vizite de lucru pentru a identifica priorităţi de cooperare, totodată, subliniind importanţa stabilirii şi dezvoltării bunelor relaţii de colaborare, care vor facilita dezvoltarea învăţământului poliţienesc a ambelor părţi.
În perioada nominalizată oaspetele a avut, un şir de întrevederi cu conducerea Inspectoratului General de Carabineri, dl. Anatolie Dănilă; şeful Direcţiei politici de prevenire şi combatere a criminalităţii MAI, dl. Vladislav Cojuhari; conducerea şi angajaţii Inspectoratului de Poliţie din or. Sângerei, dl. Vasile Banaru; Preşedintele Raionului Sângerei, dl. Grigore Corcodel, etc.
De menţionat, că consolidarea relaţiilor şi continuarea colaborării cu partea cehă, în contextul parcursului proeuropean al Republicii Moldova, sunt unele din priorităţi ale instituţiei în procesul de reformare şi modernizare a sistemului de învăţământ poliţienesc.