Vizita de prietenie

La data 5 decembrie 2013 conducerea Academiei a avut întrevederea cu delegaţia Academiei de Poliţie „A. I. Cuza” din mun. Bucureşti în frunte cu dl Dr. Vlad Barbu, prorector, prof. univ., chestor de poliţie.
Au avut loc schimbul de bune practici şi cercetare ştiinţifică în domeniul poliţienesc, participări reciproce la diverse cursuri de instruire, seminare, mese rotunde etc, organizate de comun acord pe probleme actuale şi de interes, schimbul de profesori, studenţi, specialişti, masteranzi, doctoranzi în cadrul unor stagii de pregătire, privind procesul de învăţămînt şi asimilarea experienţei cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de aplicare a legii, elaborarea şi implementarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică sau instituţionale finanţate cu fonduri europene sau alte pentru dezvoltarea nivelului de pregătire a propriilor instituţii precum şi crearea de modele de bune practici în materia formării profesionale; schimb de experienţă, de acte normative, de manuale şi materiale cu caracter didactic şi metodic. Totodată Delegaţia Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a avut posibilitatea să se familiarizeze cu procesul de predare şi instruire, structura, sarcinile. Perspectiva de colaborare cu poliţia română se înscrie în şirul de măsuri pe care Academia „Ştefan cel Mare” le întreprinde întru consolidarea parteneriatului cu Uniunea Europeană, menţiunînd relaţii de colaborare cu instituţiile juridico-poliţieneşti din statele europene în domeniul formării profesionale a viitorilor poliţişti.