Vizita de monitorizare din partea reprezentanţilor Oficiului Erasmus+

La 25 aprilie 2019, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda vizitei de monitorizare din partea reprezentanţilor Oficiului Erasmus+ în Moldova, în contextul implementării Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW) (nr. de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).
La acest eveniment, din cadrul Oficiului Naţional Erasmus+ au participat dna Claudia Melinte, coordonatorul instituţiei, şi dna Cristina Gherman, administrator. Academia „Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de către conducerea instituţiei şi cu participarea nemijlocită a studenţilor masteranzi şi doctoranzi din cadrul programelor de studii axate pe studierea materiei în domeniul drepturilor omului.
Reprezentanţii Erasmus+ au prezentat o scurtă descriere a scopului şi activităţilor Oficiului, totodată fiind enumerate şi oportunităţile mobilităţii academice/stagii de practică în cadrul universităţilor de peste hotare. De asemenea, s-a specificat că proiectul HRLAW are o dimensiune/activitate ce permite efectuarea unor astfel de procese de studiu, cu condiţia cunoaşterii fluente a limbii engleze, aceasta, de fapt, fiind una din recomandările Oficiului Erasmus+.
O atenţie deosebită a fost acordată bunei funcţionări a Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) în scopul oferirii eficiente a unei asistenţe calitative membrilor comunităţii universitare în contextul soluţionării unor posibile situaţii de conflict şi probleme ce vizează cazurile de încălcare a unor drepturi şi libertăţi ale studenţilor. La acest capitol s-a menţionat că înfiinţarea OOS în cadrul instituţiilor partenere este un element novatoriu pentru sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova. Crearea respectivei structuri contribuie semnificativ la îmbunătăţirea relaţiilor dintre studenţi/discipoli şi cadre didactice, acest fapt fiind sesizat şi de către studenţii participanţi la eveniment.
În final, reprezentanţii Erasmus+ au adus la cunoştinţă că la data de 23 mai 2019, cu începere la ora 16:00, va avea loc Adunarea generală a studenţilor beneficiari ai Programului Erasmus+, invitând la această manifestaţie publică şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”.