Vizită de lucru a experților SEESAC

Astăzi, 22 septembrie 2022, conducerea Academiei „Ștefan cel Mare” a avut o întrevedere cu experţii Centrului pentru controlul armelor de calibru mic şi armelor uşoare din Europa de Sud-Est (SEESAC).

În cadrul ședinței oaspeții s-au familiarizat cu procesul de instruire a studenţilor facultăţii, cursanţilor şi audienţilor programelor de formare iniţială şi continuă, în domeniile de combatere a traficului ilicit de arme precum şi producţia ilicită cât a armelor de calibru mic atât şi a armamentului uşor.

În urma discuţiei reprezentaţii SEESAC şi-au exprimat disponibilitatea de a organiza cursuri de instruire specializate ce vor spori experiența profesională a formatorilor instituţiei în domeniul dat.

Această vizită rezultă din parteneriatul stabilit între Inspectoratul General al Poliţiei şi SEESAC care, prin angajamentul său, facilitează cooperarea regională şi acordă sprijin în crearea unui sector de securitate mai eficient, contribuind astfel la standardizarea abordărilor în domeniul controlului armelor de calibru mic şi armamentului uşor, inclusiv prin implementarea proiectului regional SEESAC de referință (SALW) în Balcanii de Vest, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul PNUD, în vederea implementării Deciziei 2010/179/PESC a Consiliului Europei de sprijinire a activităţilor SEESAC de control al armelor în Balcanii de Vest.