Vizita de lucru

La data 11 aprilie 2014 în incinta Academiei a avut loc vizita de lucru a reprezentanţilor Academiei de Securitate din or. Viena (SIAK): dl Karlheinz Dudek, general de brigadă, dl Peter Lamplot, şef centru cooperare internaţională poliţienească, colonel de poliţie. Discuţiile s-au axat pe marginea colaborării bilaterale. În special a avut loc un schimb de opinii privind cooperarea între instituţiile specializate, în special prin schimbul de profesori şi studenţi, care urmează a fi realizate în viitorul apropiat. Totodată au fost discutate, perspectivele şi mecanismele de dezvoltare a cooperării pe dimensiunea reformei instituţionale, schimb de bune practici şi experienţe. Despre necesitatea impulsionării schimburilor interuniversitare şi oportunitatea aplicării la fonduri europene în domeniul cooperării poliţieneşti. Perspectiva de colaborare cu poliţia austriacă se înscrie în şirul de măsuri pe care Academia „Ştefan cel Mare” le întreprinde întru consolidarea parteneriatului cu Uniunea Europeană, menţiunînd relaţii de colaborare cu instituţiile juridico-poliţieneşti din statele europene în domeniul formării profesionale a viitorilor poliţişti.