Vizita de lucru

La data de 24 octombrie 2019 în incinta Academiei a avut loc vizita de lucru a reprezentanţilor din cadrul proiectului implementat şi finanţat de UE, privind Sprijinul pentru Reforma Poliţiei din Republica Moldova: dl Alex Schubert, Şef de echipă şi dna Olga Mocanu, Manager/translator. În cadrul întrevederii discuţiile s-au axat pe marginea colaborării, în special a avut loc un schimb de opinii privind cooperarea prin schimbul de profesori şi studenţi, care urmează a fi realizate în viitorul apropiat. Totodată au fost discutate, perspectivele şi mecanismele de dezvoltare a cooperării pe dimensiunea comunicării şi intervenţiilor poliţieneşti, schimb de bune practici şi experienţe. S-a pus accentul pe identificarea necesităţilor de instruire în domeniile juridico-poliţieneşti, prin realizarea sarcinilor de bază ale instituţiei şi din priorităţile instituţiei în procesul de reformare şi modernizare a sistemului poliţienesc.