Vizită de curtoazie

Astăzi, 12 martie 2024, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda vizitei de curtoazie a E.S. Sándor Szabó, Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova.

Oaspetele a fost familiarizat cu baza tehnico-materială a instituţiei, modul de desfășurare a formării inițiale și continue, sistemul educaţional precum și cu alte aspecte ce ţin de organizarea internă. Totodată, discuţiile s-au axat pe susținerea progresului continuu de modernizare instituțională și pe colaborarea Academiei cu instituțiile similare din Ungaria – aspecte care vor spori calitatea instruirii funcționarilor publici cu statut special din Republica Moldova.

Rectorul Academiei, Dinu Ostavciuc, a accentuat importanța suportului oferit de țările europene, menționând faptul că pentru instituția noastră este absolut esențială  dezvoltarea cooperării în domenii comune prin: împărtășirea celor mai bune practici, participarea în parteneriat la proiecte, programe și alte oportunități puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.

La rândul său, E.S. domnul Ambasador a dat asigurări ferme de sprijin, remarcând deschiderea și suportul în dezvoltarea relațiilor de cooperare pe domenii de interes comun.