Victorina studenţească

La data de 24.10.2013 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat victorina studenţească cu genericul „Aspecte privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane”, dedicată Săptămânii AntiTrafic ce a fost marcată în Republica Moldova în perioada 15-20 octombrie curent.
În baza mai multor probe au fost evaluate cunoştinţele studenţilor anilor III şi IV de studii în diferite domenii de referinţă: încadrarea juridico-penală a traficului de persoane; investigarea cauzelor referitoare la traficul de persoane; cauzalitate şi combatere etc. În afară de cunoştinţele congnitive şi aplicative, studenţii Academiei Ştefan cel Mare au manifestat aptitudini de integrare şi de dezvoltare a cunoştinţelor referitoare la problemele de prevenire şi combatere a traficului de persoane.
Printre studenţii care au manifestat o participare activă la lucrările victorinei pot fi menţionaţi: Michitiuc Cornel, Ţugui Ion, Epure Ghenadie, Ţurcanu Fiodor, Mardari Igor, Veselîi Alina, Rotari Veronica, Baleac Andrei, Guşuvata Andrei, Magdîl Constantin, Gîsca Nicolae, Sorocean Victor, Calestrov Dumitru, Iordanov Alexandru.