Victorina ştiinţifică studenţească la disciplina ,,Drept administrativ” cu genericul ,,În Memoriam Tudor Roşca”

La data de 17 mai 2023, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc Victorina ştiinţifică studenţească la disciplina ,,Drept administrativ” între studenţii anului I de studii cu genericul ,,În Memoriam Tudor Roşca”, organizată de către Catedra ,,Drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil”. Victorina a inclus două probe, prima – pe echipe, în cadrul căreia a fost desemnată cea mai pregătită echipă din cadrul facultății şi a doua – proba individuală, unde a fost identificat cel mai bun student al anului I la disciplina ,,Drept administrativ”.

În urma aprecierii rezultatelor celor 3 echipe participante comisia de jurizare a stabilit următorul clasament:

Locul I – Echipa ,,Akademus”, programul de studii ,,Administraţia publică”

Locul II – Echipa ,,Viva Academy”, programul de studii ,,Drept” (buget)

Locul III – Echipa ,,Themis”, programul de studii ,,Drept” (taxă).

La proba individuală, cu cele mai bune rezultate, s-au clasat pe primele trei poziţii, următorii studenţi:

Locul I – Coreţchi Elena, DFB222

Locul II – Isofi Irina, APB221; Balan Tatiana, APB222

Locul III – Machidon Alexandru, DFB221; Romanciuc Snejana, APB222.

Învingătorii victorinei au fost premiaţi cu Diplome de apreciere şi literatură de specialitate în domeniul dreptului administrativ.

Tuturor studenţilor le-a fost înmânat câte un certificat de participare pentru implicare activă şi cunoştinţe apreciabile acumulate pe parcursul semestrului II de studii la disciplina ,,Drept administrativ”, precum şi câte o broşură informativă despre contribuţia şi activitatea savantului Tudor Roşca în domeniul jurisprudenţei.