Veteranii MAI şi ai SIS, reprezentanţii DDS „Pantera” al DIP şi ai SPPS în vizită la poligonul multifuncţional al Academiei „Ştefan cel Mare”

La 08 iunie 2017 un grup de veterani ai MAI şi SIS, conducători şi reprezentanţi ai Detaşamentului cu Destinaţie Specială „Pantera” al DIP şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat au vizitat Poligonul Academiei „Ştefan cel Mare”, destinat instruirii şi perfecţionării prin simularea diferitor situaţii de intervenţie poliţienească.
În procesul de instruire realizat în cadrul poligonului, accentul este plasat pe obţinerea abilităţilor practice de către studenţii Academiei şi ofiţerii sau subofiţerii angajaţi în diferite subdiviziuni ale MAI sau ale altor organe de drept, care urmează să însuşească şi să execute corect, sub aspect tactic şi normativ, procedurile profesionale standarde, inclusiv acţiunile de urmărire penală şi investigaţii speciale.
Prin simulările implementate în procesul de instruire se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice de specialitate în aşa fel, încât ofiţerii şi subofiţerii să obţină în final deprinderi practice necesare pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. În acest sens, au fost amenajate spaţii, organizate ateliere şi module care permit simularea unei game variate de situaţii standard şi nestandard ce apar în activitatea angajaţilor diferitor structuri ale MAI, dar şi a altor organe de drept, urmate de exersarea tehnicilor şi metodelor de intervenţie poliţienească în cooperare cu alte structuri de forţă.
Sondajele desfăşurate şi dinamica actuală a criminalităţii au condiţionat necesitatea instruirii teoretice a personalului abilitat cu atribuţii de menţinere a ordinii publice, prevenire şi combatere a criminalităţii, în strictă concordanţă cu necesităţile practice. În acest sens, studenţii şi alte categorii de personal antrenat în aplicaţiile tactice desfăşurate în cadrul poligonului apreciază înalt aceste metode de instruire, fiind convinşi de faptul că abilităţile practice obţinute le vor fi de un real folos în activitatea profesională.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, dl Simion Carp, a prezentat oaspeţilor atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare, menţionând că acesta permite simularea a peste 500 de situaţii tip cu care se confruntă zilnic poliţiştii şi alţi angajaţi ai organelor de forţă în activitatea de serviciu. Scopul final este de a instrui din perspectiva predominant practică şi aplicată a respectivelor categorii de persoane şi de a spori profesionalismul şi imaginea acestora în societate.
La rândul lor, atât veteranii MAI, cât şi ceilalţi reprezentanţi ai structurilor de forţă au apreciat înalt funcţionalitatea Poligonului şi nivelul de pregătire teoretico-practică a studenţilor, accentuând că acesta este dotat cu tehnică modernă de ultimă generaţie şi corespunde standardelor impuse pentru astfel de unităţi de instruire practică. Totodată, aceştia au menţionat că sunt gata să se implice, în funcţie de anumite necesităţi, în procesul de instruire tactică şi operaţională, pentru a transmite cunoştinţele şi abilităţile lor profesionale tinerei generaţii de poliţişti sau altor categorii de personal implicat în menţinerea ordinii publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii sau a altor încălcări de lege.