Universiada Republicană 2023 la Atletism

În perioada 17-18 mai 2023, s-a desfăşurat Universiada Republicană 2023 la Atletism, organizată de Federaţia Moldovenească a Sportului Studenţesc şi a Veteranilor Sportului. La acest eveniment sportiv a participat şi echipa de studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Astfel, membrii echipei Academiei delegaţi la competiţie au obţinut performanţe apreciabile în cadrul diferitor probe, dintre care:

Ivanciuc Gabriel, anul III (secţia 3a)   – locul I la proba „Alergare 1500m”;

– locul III la proba „Alergare 800m”.

Buzulan Gheorghe, masterand         – locul II la proba „Alergare 5000m”;

– locul II la proba „Alergare 3000m”.

Andrițchi Alina, masterand                – locul I la proba „Greutate”;

– locul III la proba „Suliță”.

Colectivul catedrei de profil din cadrul instituţiei aduce sincere felicitări participanţilor cu ocazia rezultatelor obţinute şi recunoştinţă pentru sârguinţă şi atitudine.