Uniți împotriva violenței!

În contextul Campaniei „16 zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională, au fost organizate activități de informare bazate pe dialog proactiv, privind problema violenței în bază de gen, pentru a crește gradul de informare privind reglementările juridice și serviciile existente de suport.

Astfel, la data de 6 decembrie curent, a fost organizată activitatea ştiinţifică cu genericul ,,Violenţa în familie şi în bază de gen”,  la care au participat angajații Direcţiei cu implicarea audienţilor cursurilor de pregătire iniţială, ofiţeri (grupa academică 115-116), cu prezentarea informaţiilor, spoturilor video cu referire la necesitatea prevenirii şi contracarării violenței față de femei și fete. Tematicile rapoartelor prezentate au abordat prevederile Convenției de la Istanbul, măsurile de protecție a victimelor violenței, combaterea stereotipurilor de gen etc.

Dialogul s-a axat pe identificarea soluţiilor de eradicare a violenței în bază de gen, prin înaintarea inițiativelor comune, implementarea programelor de prevenire și răspuns la nivel local și național, menite să crească gradul de conștientizare.

Experienţa profesională, practicile de investigare, studiile de caz privind violența în bază de gen și acțiunile conexe au fost împărtășite de către formatorii din cadrul Direcției dezvoltare profesională și invitații prezenți, avocata Centrului de drept al femeilor, Arina Ţurcan şi Directoarea Fundaţiei Te-Doy, reprezentanta Centrului de Justiţie familială, Mariana Buruiană.

Beneficiarii activităților au manifestat interes deosebit, interacţionând activ pe problematica domeniului de activitate, în contextul schimbului de experienţă şi implementării bunelor practici în activitatea profesională de prevenire a acestui flagel.