Un sfert de secol de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

La data de 29 iulie, cu ocazia aniversării celor 25 de ani de la adoptarea Legii fundamentale a ţării, în cadrul bibliotecii generale ,,Tudor Roşca” a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost lansată expoziţia ,,Un sfert de secol de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova”.
Expoziţia cuprinde peste 100 de lucrări: monografii, manuale, compendii, articole ştiinţifice, documente şi fotografii la subiectul – Constituţia Republicii Moldova – principalul instrument politico-juridic care a consacrat despărţirea definitivă de regimul totalitar, oferind ţării o nouă ordine constituţională. Aceasta din urmă consfinţeşte racordarea ţării la valorile lumii civilizate întemeiate pe respectul şi pe promovarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, pe pluralismul politic şi economia de piaţă, pe domnia legii, pe justiţie şi pe solidaritate socială, pe egalitate şi dreptate socială.
La expoziţie au fost prezenţi corpul profesoral-didactic şi studenţii Academiei ,,Ştefan cel Mare”.
Scopul unei astfel de acţiuni este centrat pe câteva direcţii fundamentale:
– Familiarizarea studenţilor cu cunoştinţele necesare şi utile privind izvoarele, mecanismele, principiile Constituţiei;
– Marcarea unei noi etape în evoluţia constituţionalismului şi propunerea unui program de dezvoltare a relaţiilor sociale, reprezentând un manifest al victoriilor şi împlinirilor poporului;
– Devenirea noii constituţii o oglindă a constituţionalismului modern, baza filosofică a căruia este doctrina liberală sprijinită pe trei piloni: dezvoltarea autonomă a persoanei, recunoaşterea de către persoană a propriei demnităţi şi limitarea amestecului statului în viaţa şi activitatea persoanei.
Expoziţia va fi deschisă publicului până pe data de 27 august, ziua intrării în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova din 1994.