Training internațional educațional în cadrul proiectului ,,Improving youth work on international projects”

În perioada 11-19 octombrie 2022, asistentul universitar al Catedrei drept privat, Evghenia Gugulan, a participat la trainingul internațional educaţional în cadrul proiectului ,,Improving youth work on international projects”, or. Istambul, Turcia, în cadrul căruia s-a abordat domeniul transformării internaționale și transnaționale a lucrătorilor de tineret.

Au fost trecute în revistă principalele subiecte și activități ale proiectului, cum ar fi: examinarea sistemelor de calitate a activităților desfăşurate în domeniul tineretului din țările partenere și analiza modalităţilor de elaborare a indicatorilor comuni de calitate; prezentarea contextului și înțelegerea termenilor-cheie, inclusiv, a definiților de uz în activitatea cu tineret; instruirea non-formală și informală; abordarea nevoilor, intereselor și experiențelor lucrătorilor de tineret; asimilarea bunelor practici şi racordarea la aşteptările actorilor implicaţi în domeniul tineretului.

Întrunirea a reunit circa 34 de participanţi din Moldova, Georgia, România, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Tunisia și Turcia.

Participarea la acest training internațional, focusat pe determinarea și identificarea mecanismelor eficiente și sigure de formare a viitoarelor generații, a consolidat experiența profesională a persoanelor delegate, care vor implementa cunoștințele obținute în instruirea studenților (audienților) Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.

Trainingul este parte integrantă a unui ansamblu de proiecte promovate de Erasmus+, cu sprijinul Uniunii Europene.