Studiu practic privind organizarea şi efectuarea urmăriri penale în cauzele penale privind traficul ilicit de droguri

Astăzi, 1 decembrie 2022, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, a fost desfăşurată o prelegere de către Şeful Secţiei IV a Direcţiei Antidrog a INI al IGP al MAI, Ion Cerchez, destinată studenţilor anului IV, domeniul drept, specializarea activitatea de urmărire penală, la iniţiativa Catedrei procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională, în colaborarea cu Secţia nr. 4, a comandamentului studenţi cu statut special.

Lecţia a fost bazată pe cazuistică, având drept scop formarea profesională şi consolidarea capacităţilor de organizare şi efectuare a urmăriri penale, în cauzele penale privind traficul ilicit de droguri.