Studenții Academiei „Ștefan cel Mare” în vizită la Autoritatea Națională de Integritate

În scopul aprofundării cunoștințelor în domeniul controlului averii și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, la data de 14 iunie 2023, un grup de studenți ai anului III de studii au efectuat o vizită la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

În cadrul cursului „Modul de orientare spre specializare”, viitorii absolvenți au fost familiarizaţi cu: misiunea, funcțiile și atribuțiile autorității; rigorile legale privind respectarea regimului juridic al averii și al intereselor personale, conflictele de interese, incompatibilitățile, restricțiile și limitările; procedurile de verificare și control aplicate de către inspectorii de integritate; rezultatele activității ANI pe parcursul ulmilor ani.

Președintele ANI, Lilian Chișca, a menţionat despre acțiunile realizate dar și cele planificate ale instituției, totodată, salutând interesul manifestat de către studenți, și îndemnându-i să aplice la concursurile organizate pentru suplinirea funcțiilor publice vacante ale ANI, inclusiv cu statut special – inspectori de integritate.

Lecția practică a fost organizată grație implicării asistentului universitar al Catedrei drept privat, Mihaela Pascal, care, totodată, deține şi mandatul de membru al Colegiului disciplinar al ANI.