Studenţii Academiei instruiţi în domeniul regimului secret

Astăzi, 30.09.2022, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat a doua etapă a instruirii în domeniul protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat destinată studenţilor instituţiei. Cursul a fost organizat de către reprezentanţii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, în comun cu Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate a Academiei.

Participanţii au fost familiarizaţi cu prevederile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1176/2010, precum şi cu modalităţile de gestionare corectă a informaţiilor atribuite la secret de stat.

Participanţii au manifestat interes sporit faţă de subiectele abordate adresând mai multe întrebări de precizare în domeniul abordat.