Ștefan cel Mare și Sfânt – 516 de ani de la trecerea în eternitate

Astăzi, 2 iulie 2020 este comemorat și slăvit Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, domnitor al Moldovei între anii 1457 și 1504, unul dintre cei mai mari apărători ai creștinătății, considerat părintele neamului românesc.
Destinul unui popor este, de obicei, reprezentat de mari personalităţi care îl întruchipează: una dintre ele este Ştefan cel Mare, omul din Moldova. Între Ştefan cel Mare şi Moldova este o legătură care se contopește cu liniile mari ale trecutului nostru. Om al pământului şi al neamului său, a luptat pentru țara sa şi a consolidat hotarele ei.
Ştefan cel Mare a ştiut să se menţină, să reziste timp îndelungat cu tărie, cu înţelepciune. Nu întâmplător, Mircea Eliade îl numea pe ilustrul voievod „cel mai mare conducător român cunoscut vreodată”, domnitorul remarcându-se ca un mare om de stat, diplomat genial şi conducător militar iscusit, dar şi pentru jertfa şi devotamentul său deplin pentru credinţa strămoşească şi patrie.
În această zi este cazul să aprindem candela nemuririi, întru veşnica cinstire a celui care a fost şi va rămâne pentru moldoveni făcător de dreptate, izbăvitor de cumpene, izvorâtor de nădejde.
Totodată, azi 2 iulie 2020 a fost semnat acordul de parteneriat între Academia „Ştefan cel Mare” şi Asociaţia Obştească „Moştenitorii lui Ştefan cel Mare” în domeniul cooperării sistematice în ceea ce priveşte activităţile de educare a tinerilor în spiritul valorilor naţionale şi consolidarea prestigiului şi imaginii serviciului poliţienesc.